Produkter i kategorien : Love

Love halskædei rosaguldbelagt sterling sølv med facetslebet hvid zirkon. Hjertet måler 10mm i bredden. Kæden kan justeres fra 38cm - 45cm..

DKK 595.00

Love halskædei 18 karat guldbelagt sterling sølv med facetslebet hvid zirkon. Hjertet måler 10mm i bredden. Kæden kan justeres fra 38cm - 45cm..

DKK 595.00

Love armbånd med dobbeltkædei mørk rhodineretsterling sølv med facetslebet hvid zirkon. Hjertet måler 7mm i bredden.

DKK 495.00

Love ørestikker i rosa guldbelagt sterling sølv med facetslebne hvide zirkoner. Måler 7mm i bredden. . .

DKK 295.00

Love ørestikker i 18 karat guldbelagt sterling sølv med facetslebne hvide zirkoner. Måler 7mm i bredden. . .

DKK 295.00

Love ørestikker i mørk rhodineret sterling sølv med facetslebne hvide zirkoner. Måler 7mm i bredden. . .

DKK 295.00

Love ørestikker i sterling sølv med facetslebne hvide zirkoner. Måler 7mm i bredden.

DKK 295.00

Indsamlingsloven med kommentarer. Der indsamles hvert år mere end 300 mio. kr. fordelt på mere end 500 indsamlinger. En succesfuld indsamling afhænger i høj grad af tillid og god omtale. Selv mindre ulovligheder kan give dårlig presseomtale og skade tilli

DKK 276.25

Indsamlingsloven med kommentarer. Der indsamles hvert år mere end 300 mio. kr. fordelt på mere end 500 indsamlinger. En succesfuld indsamling afhænger i høj grad af tillid og god omtale. Selv mindre ulovligheder kan give dårlig presseomtale og skade tilli

DKK 276.25

Foreningsret. Denne bog indeholder en beskrivelse af de regler, der omgærder de såkaldt ideelle foreninger, dvs. foreninger og organisationer, der virker til opnåelse af ideelle mål og ikke for tilvejebringelsen af økonomisk gevinst.Fremstillingen er konc

DKK 1020.00

Foreningsret. Denne bog indeholder en beskrivelse af de regler, der omgærder de såkaldt ideelle foreninger, dvs. foreninger og organisationer, der virker til opnåelse af ideelle mål og ikke for tilvejebringelsen af økonomisk gevinst.Fremstillingen er konc

DKK 1020.00

Kongeloven - Thomæsons håndskrift. Kongeloven er den eneste europæiske forfatning for enevælden, der kendes. Kongeloven bevarede sin fulde gyldighed fra 1665 indtil vedtagelsen af Danmarks Riges Grundlov af 1849.Thomæsons håndskrift gengives, fordi det i

DKK 170.00

Kongeloven - Thomæsons håndskrift. Kongeloven er den eneste europæiske forfatning for enevælden, der kendes. Kongeloven bevarede sin fulde gyldighed fra 1665 indtil vedtagelsen af Danmarks Riges Grundlov af 1849.Thomæsons håndskrift gengives, fordi det i

DKK 170.00

Ansættelsesbevisloven - med kommentarer. Uopmærksomhed i forhold til betydningen af hvorledes bestemmelserne i loven om ansættelsesbeviser forvaltes kan let - utilsigtet - føre til en individualisering af relationerne på arbejdspladserne, som i det lange

DKK 365.50

Ansættelsesbevisloven - med kommentarer. Uopmærksomhed i forhold til betydningen af hvorledes bestemmelserne i loven om ansættelsesbeviser forvaltes kan let - utilsigtet - føre til en individualisering af relationerne på arbejdspladserne, som i det lange

DKK 365.50

Finansieringsret. Bogen handler om de juridiske aspekter af kapitalselskabers finansiering og er den første samlede fremstilling i dansk ret af reglerne om egen- og fremmedfinansiering. De enkelte emner, der behandles i bogen, er i betydeligt omfang inspi

DKK 820.25

Finansieringsret. Bogen handler om de juridiske aspekter af kapitalselskabers finansiering og er den første samlede fremstilling i dansk ret af reglerne om egen- og fremmedfinansiering. De enkelte emner, der behandles i bogen, er i betydeligt omfang inspi

DKK 820.25

Lærebog i obligationsret I - Ydelsen. Beføjelser. Lærebog i obligationsret, bind I, præsenterer den almindelige obligationsrets regler om ydelsen, dens præstation og misligholdelse.I erkendelse af det samspil, der består mellem dansk obligationsret, fremm

DKK 739.50

Lærebog i obligationsret I - Ydelsen. Beføjelser. Lærebog i obligationsret, bind I, præsenterer den almindelige obligationsrets regler om ydelsen, dens præstation og misligholdelse.I erkendelse af det samspil, der består mellem dansk obligationsret, fremm

DKK 739.50

Direktørkontrakten. Standardværket om direktørens retsstilling udkommer nu i 8. udgave.Bogen tager udgangspunkt i en gennemarbejdet modelkontrakt. De forskellige afsnit i modelkontrakten gennemgås og kommenteres. Herunder gennemgås direktørens ansvarsområ

DKK 794.75

Direktørkontrakten. Standardværket om direktørens retsstilling udkommer nu i 8. udgave.Bogen tager udgangspunkt i en gennemarbejdet modelkontrakt. De forskellige afsnit i modelkontrakten gennemgås og kommenteres. Herunder gennemgås direktørens ansvarsområ

DKK 794.75

Boliglejeret. Boliglejeret behandler de fleste af de praktisk vigtige juridiske problemer, der opstår i relation til aftaler om lejemål i privat ejede ejendomme til beboelse. Bogen er opdelt i følgende kapitler: Lejelovgivningen og dens anvendelsesområde

DKK 1164.50

Boliglejeret. Boliglejeret behandler de fleste af de praktisk vigtige juridiske problemer, der opstår i relation til aftaler om lejemål i privat ejede ejendomme til beboelse. Bogen er opdelt i følgende kapitler: Lejelovgivningen og dens anvendelsesområde

DKK 1164.50

Voldgiftsdommerens upartiskhed og uafhængighed. Dette værk er et grundigt og værdifuldt bidrag til forståelsen af voldgiftslovens regler om voldgiftsdommerens upartiskhed og uafhængighed. Værket fører læseren ned under overfladen på voldgiftslovens regler

DKK 512.13

Voldgiftsdommerens upartiskhed og uafhængighed. Dette værk er et grundigt og værdifuldt bidrag til forståelsen af voldgiftslovens regler om voldgiftsdommerens upartiskhed og uafhængighed. Værket fører læseren ned under overfladen på voldgiftslovens regler

DKK 512.13

Aftaleoven 100 år. I 2015 fylder de fællesnordiske aftalelove 100 år. Den svenske avtalslag blev vedtaget i 1915, den danske aftalelov i 1917 og den norske avtalelov i 1918. Efter sin selvstændighed vedtog Finland sin lov i 1929 og Island sin i 1936. Diss

DKK 340.00

Aftaleoven 100 år. I 2015 fylder de fællesnordiske aftalelove 100 år. Den svenske avtalslag blev vedtaget i 1915, den danske aftalelov i 1917 og den norske avtalelov i 1918. Efter sin selvstændighed vedtog Finland sin lov i 1929 og Island sin i 1936. Diss

DKK 340.00

Erhvervsretlige love 2017. Lovsamlingen samler alle love, der berører erhvervsjuraen fra A-Z, og er særligt velegnet for studerende ved erhvervsret. Titlen fungerer desuden som opslagsbog for advokater og andre, som beskæftiger sig med området.Lovene er o

DKK 250.75

Erhvervsretlige love 2017. Lovsamlingen samler alle love, der berører erhvervsjuraen fra A-Z, og er særligt velegnet for studerende ved erhvervsret. Titlen fungerer desuden som opslagsbog for advokater og andre, som beskæftiger sig med området.Lovene er o

DKK 250.75

Færdselsloven - med kommentarer. Færdselsloven med kommentarer udkommer i to bind grundet lovens store omfang. Prisen er for begge bind. Færdselsloven med kommentarer er den første nye samlede kommentar af færdselsloven siden 1992. Kommentaren indeholder

DKK 2507.50

Færdselsloven - med kommentarer. Færdselsloven med kommentarer udkommer i to bind grundet lovens store omfang. Prisen er for begge bind. Færdselsloven med kommentarer er den første nye samlede kommentar af færdselsloven siden 1992. Kommentaren indeholder

DKK 2507.50

Renteloven - med kommentarer. Et godt værktøj for dig, som arbejder med tilrettelæggelse og afvikling af betalingsrutiner og med inddrivelse af fordringerDenne 5. udgave bygger videre på de tidligere udgaver af bogen og er ajourført med litteratur og rets

DKK 654.50

Renteloven - med kommentarer. Et godt værktøj for dig, som arbejder med tilrettelæggelse og afvikling af betalingsrutiner og med inddrivelse af fordringerDenne 5. udgave bygger videre på de tidligere udgaver af bogen og er ajourført med litteratur og rets

DKK 654.50

Købeloven - med kommentarer. Købeloven - med kommentarer er 4. udgave af den kommentar til købeloven, der udkom første gang i 1979 og senest forelå i 3. udgave i 2008. 4. udgaven indeholder henvisninger til anden lovgivning, relevant retspraksis, afgøre

DKK 2120.75

Købeloven - med kommentarer. Købeloven - med kommentarer er 4. udgave af den kommentar til købeloven, der udkom første gang i 1979 og senest forelå i 3. udgave i 2008. 4. udgaven indeholder henvisninger til anden lovgivning, relevant retspraksis, afgøre

DKK 2120.75

Kommunerne og statsstøttereglerne - en praktisk guide. Normal 0 21 false false false DA X-NONE X-NONE Bogen gennemgår statsstøttereglerne med brug af eksempler fra danske kommuner og kommuner i andre europæiske lande, for at gøre det lettere at ”oversæt

DKK 599.25

Kommunerne og statsstøttereglerne - en praktisk guide. Normal 0 21 false false false DA X-NONE X-NONE Bogen gennemgår statsstøttereglerne med brug af eksempler fra danske kommuner og kommuner i andre europæiske lande, for at gøre det lettere at ”oversæt

DKK 599.25

International Skatteret. 4. udgave af International skatteret udgør utvivlsomt et nyt originalt bidrag til forskningen på skatteområdet. Bogen behandler dansk udlandsskatteret, international skatteret i snæver forstand, dvs. folkeretlige regler, herunder

DKK 1300.50

International Skatteret. 4. udgave af International skatteret udgør utvivlsomt et nyt originalt bidrag til forskningen på skatteområdet. Bogen behandler dansk udlandsskatteret, international skatteret i snæver forstand, dvs. folkeretlige regler, herunder

DKK 1300.50

Introduktion til dansk selskabsret II - Personselskaber, foreninger, fonde. Få overblik over de forskellige typer selskabsformer og deres retlige reguleringIntroduktion til dansk selskabsret består af to bind: Introduktion til dansk selskabsret I. Indledn

DKK 403.75

Introduktion til dansk selskabsret II - Personselskaber, foreninger, fonde. Få overblik over de forskellige typer selskabsformer og deres retlige reguleringIntroduktion til dansk selskabsret består af to bind: Introduktion til dansk selskabsret I. Indledn

DKK 403.75

Gældsbrevsloven med kommentarer. Gældsbrevsloven er en af de klassiske, formueretlige love på line med aftaleloven og købeloven. Den har betydning for en række juridiske dispositioner, og loven har bestået sin prøve ved, at den kun er ændret få gange side

DKK 633.25

Gældsbrevsloven med kommentarer. Gældsbrevsloven er en af de klassiske, formueretlige love på line med aftaleloven og købeloven. Den har betydning for en række juridiske dispositioner, og loven har bestået sin prøve ved, at den kun er ændret få gange side

DKK 633.25

Lov om forbud mod forskelsbehandling med kommentarer. Bogen er en kommentar til lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet, der forbyder forskelsbehandling på arbejdsmarkedet på grund af race, hudfarve, alder, religion, tro, politisk tilhørsf

DKK 858.50

Lov om forbud mod forskelsbehandling med kommentarer. Bogen er en kommentar til lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet, der forbyder forskelsbehandling på arbejdsmarkedet på grund af race, hudfarve, alder, religion, tro, politisk tilhørsf

DKK 858.50

Offentlighedsloven med kommentarer. Offentlighedsloven med kommentarerDen nye offentlighedslov indeholder både præciseringer, udvidelser og begrænsninger i forhold til den tidligere lov fra 1985. Ændringer der er betinget af samfundets udvikling i periode

DKK 211.44

Offentlighedsloven med kommentarer. Offentlighedsloven med kommentarerDen nye offentlighedslov indeholder både præciseringer, udvidelser og begrænsninger i forhold til den tidligere lov fra 1985. Ændringer der er betinget af samfundets udvikling i periode

DKK 211.44

CO2-beskatning - i et EU-retligt og nationalt perspektiv. Det internationale fokus på global opvarmning har affødt et ønske om en markant reduktion i udledningen af drivhusgasser inden for en overskuelig årrække. Et vigtigt økonomisk instrument er i denne

DKK 510.00

CO2-beskatning - i et EU-retligt og nationalt perspektiv. Det internationale fokus på global opvarmning har affødt et ønske om en markant reduktion i udledningen af drivhusgasser inden for en overskuelig årrække. Et vigtigt økonomisk instrument er i denne

DKK 510.00

Kapitalejerlån & Selvfinansiering - selskabsretligt, regnskabsretligt, erstatningsretligt, strafferetligt og skatteretligt. Forstå reglerne om kapitalejerlån på tværs af de forskellige retsområder Reglerne om kapitalejerlån og selvfinansiering er centrale

DKK 560.00

Kapitalejerlån & Selvfinansiering - selskabsretligt, regnskabsretligt, erstatningsretligt, strafferetligt og skatteretligt. Forstå reglerne om kapitalejerlån på tværs af de forskellige retsområder Reglerne om kapitalejerlån og selvfinansiering er centrale

DKK 560.00

Gældssanering i 30 år. En samlet fremstilling af reglerne om gældssanering I 3.udgaven af bogen er der medtaget omfattende retspraksis, som er kommet til siden 2. udgaven i 2010. Bogens titel markerer, at det den 1. juli 2014 er 30 år siden, at regler om

DKK 790.00

Gældssanering i 30 år. En samlet fremstilling af reglerne om gældssanering I 3.udgaven af bogen er der medtaget omfattende retspraksis, som er kommet til siden 2. udgaven i 2010. Bogens titel markerer, at det den 1. juli 2014 er 30 år siden, at regler om

DKK 790.00

Forvaltningsret - kompendium. Kompendiet gennemgår systematisk den almindelige forvaltningsret i oversigtsform: den offentlige forvaltning, herunder forvaltningens organisation og kompetence, sagsbehandling, herunder inhabilitet, repræsentation, vejlednin

DKK 280.00

Forvaltningsret - kompendium. Kompendiet gennemgår systematisk den almindelige forvaltningsret i oversigtsform: den offentlige forvaltning, herunder forvaltningens organisation og kompetence, sagsbehandling, herunder inhabilitet, repræsentation, vejlednin

DKK 280.00

Den nye arvelov - Tidl. Magnus Informatik titel.

DKK 122.50

Den nye arvelov - Tidl. Magnus Informatik titel.

DKK 122.50

Aftaleloven 100 år & The Nordic Contracts Acts. Dette tobindsværk spænder over bind 1 Aftaleloven 100 år - Baggrund, status, udfordringer, fremtid samt bind 2 The Nordic Contracts Act - Essays in Celebration of its One Hundredth Anniversary til særpris. I

DKK 595.00

Aftaleloven 100 år & The Nordic Contracts Acts. Dette tobindsværk spænder over bind 1 Aftaleloven 100 år - Baggrund, status, udfordringer, fremtid samt bind 2 The Nordic Contracts Act - Essays in Celebration of its One Hundredth Anniversary til særpris. I

DKK 595.00

Omstrukturering - skatteregler i praksis. En praktisk håndbog om at vælge den rigtige indretning og strukturering af virksomheden Bogen fortæller, hvordan en virksomhed eller koncen ud fra et skattemæssigt synspunkt bedst kan indrettes og struktureres, bå

DKK 420.75

Omstrukturering - skatteregler i praksis. En praktisk håndbog om at vælge den rigtige indretning og strukturering af virksomheden Bogen fortæller, hvordan en virksomhed eller koncen ud fra et skattemæssigt synspunkt bedst kan indrettes og struktureres, bå

DKK 420.75

Introduktion til kreditretten - og nogle udvalgte emner. Bogen forener to tidligere bøger, der begge anvendes i undervisningen i faget kreditret. Der er tale om 3. udgave af ”Introduktion til kreditretten”, som indeholder en indføring i det kreditretl

DKK 314.50

Introduktion til kreditretten - og nogle udvalgte emner. Bogen forener to tidligere bøger, der begge anvendes i undervisningen i faget kreditret. Der er tale om 3. udgave af ”Introduktion til kreditretten”, som indeholder en indføring i det kreditretl

DKK 314.50

Almindelige fonde og faglige foreninger. Bogen er 7. udg. af forfatterens bog ”Fonde og Foreninger I”, der udkom i 6. udg. i 2009. Siden da er der sket ændringer i fondsloven, og i 2015 træder en ny lov om erhvervsdrivende fonde i kraft. Titlen ”Alm

DKK 671.50

Almindelige fonde og faglige foreninger. Bogen er 7. udg. af forfatterens bog ”Fonde og Foreninger I”, der udkom i 6. udg. i 2009. Siden da er der sket ændringer i fondsloven, og i 2015 træder en ny lov om erhvervsdrivende fonde i kraft. Titlen ”Alm

DKK 671.50

International handelsret - Studiehæfte. Få styrket din viden med opgaver og spørgsmål til International handelsret. International handelsret. Studiehæfte, 3. udg., udgives i tilknytning til lærebogen International handelsret, der er skrevet til brug for u

DKK 106.25

International handelsret - Studiehæfte. Få styrket din viden med opgaver og spørgsmål til International handelsret. International handelsret. Studiehæfte, 3. udg., udgives i tilknytning til lærebogen International handelsret, der er skrevet til brug for u

DKK 106.25

Brugspanteret. Denne bog behandler først og fremmest reglerne i retsplejelovens kapitel 54 om brugeligt pant. Bogen behandler tillige en række af de problemer, som en brugspanthaver må søge løst ved aftale med pantsætteren og/eller tredjemand, idet brugsp

DKK 599.25

Brugspanteret. Denne bog behandler først og fremmest reglerne i retsplejelovens kapitel 54 om brugeligt pant. Bogen behandler tillige en række af de problemer, som en brugspanthaver må søge løst ved aftale med pantsætteren og/eller tredjemand, idet brugsp

DKK 599.25

Grundlovsforhøret - - regler og afgørelser om anholdelse, varetægtsfængsling, isolation, erstatning mv.. Grundlovsforhør er den populære betegnelse for det retsmøde, der afholdes, når politiet fremstiller en anholdt for en dommer for at få den anholdte va

DKK 794.75

Grundlovsforhøret - - regler og afgørelser om anholdelse, varetægtsfængsling, isolation, erstatning mv.. Grundlovsforhør er den populære betegnelse for det retsmøde, der afholdes, når politiet fremstiller en anholdt for en dommer for at få den anholdte va

DKK 794.75

Boopgørelsen i dødsboer. Boopgørelsen i dødsboer er en håndbog for alle, som arbejder med dødsboer. Bogen indeholder en letforståelig og praktisk orienteret gennemgang af de væsentligste opgaver og udfordringer, som man står over for, når man skal lave en

DKK 352.75

Boopgørelsen i dødsboer. Boopgørelsen i dødsboer er en håndbog for alle, som arbejder med dødsboer. Bogen indeholder en letforståelig og praktisk orienteret gennemgang af de væsentligste opgaver og udfordringer, som man står over for, når man skal lave en

DKK 352.75

Lønmodtageres opsigelsesbeskyttelse. Hvad beskytter dig mod fyrringer?Formålet med denne bog er at beskrive de regelsæt og væsentlige overenskomstbestemmelser, der beskytter lønmodtagere mod opsigelse. Hovedvægten i gennemgangen er naturligt lagt på de be

DKK 510.00

Lønmodtageres opsigelsesbeskyttelse. Hvad beskytter dig mod fyrringer?Formålet med denne bog er at beskrive de regelsæt og væsentlige overenskomstbestemmelser, der beskytter lønmodtagere mod opsigelse. Hovedvægten i gennemgangen er naturligt lagt på de be

DKK 510.00

Bo- og gaveafgift. Håndbog om boafgiftslovens reglerBogens formål er at give en fremstilling af boafgiftslovens regler til brug for såvel højt specialiserede som praktikere, der beskæftiger sig med dødsboer eller gaveoverdragelser.Bogen behandler bl.a.: T

DKK 527.00

Bo- og gaveafgift. Håndbog om boafgiftslovens reglerBogens formål er at give en fremstilling af boafgiftslovens regler til brug for såvel højt specialiserede som praktikere, der beskæftiger sig med dødsboer eller gaveoverdragelser.Bogen behandler bl.a.: T

DKK 527.00

Kausalitet i personskadeerstatningsretten. Formålet med bogen er at klargøre, hvordan kausalitetskravet udlægges i personskadeerstatningsretten. Til trods for den grundlæggende betydning, kausalitetskravet har for den erstatningsretlige ansvarslære, er de

DKK 973.25

Kausalitet i personskadeerstatningsretten. Formålet med bogen er at klargøre, hvordan kausalitetskravet udlægges i personskadeerstatningsretten. Til trods for den grundlæggende betydning, kausalitetskravet har for den erstatningsretlige ansvarslære, er de

DKK 973.25

Fast Ejendom - Regulering og Køb. Bogen giver en indføring i det retsgrundlag, der er styrende for udfaldet af de mange privatretlige tvister og tvister med offentlige myndigheder, som fast ejendom giver anledning til, med fyldig reference til nyere retsp

DKK 1317.50

Fast Ejendom - Regulering og Køb. Bogen giver en indføring i det retsgrundlag, der er styrende for udfaldet af de mange privatretlige tvister og tvister med offentlige myndigheder, som fast ejendom giver anledning til, med fyldig reference til nyere retsp

DKK 1317.50

Offentlige indkøb i praksis. En praktisk gennemgang af reglerne for indgåelse af aftaler om anskaffelser til den offentlige sektor.Bogen indeholder en gennemgang af udbudsreglerne ved offentlige indkøb af bygge- og anlægsydelser, varer og tjenesteydelser,

DKK 1292.00

Offentlige indkøb i praksis. En praktisk gennemgang af reglerne for indgåelse af aftaler om anskaffelser til den offentlige sektor.Bogen indeholder en gennemgang af udbudsreglerne ved offentlige indkøb af bygge- og anlægsydelser, varer og tjenesteydelser,

DKK 1292.00

Aftaler og mellemmænd. Bogen redegør indgående for aftaleretten i dag med fokus på aftalers indgåelse, ugyldighed og fortolkning og behandler tillige de vigtigste mellemmandsformer. Aftaleloven og den dertil hørende retspraksis er i centrum, men også forh

DKK 837.25

Aftaler og mellemmænd. Bogen redegør indgående for aftaleretten i dag med fokus på aftalers indgåelse, ugyldighed og fortolkning og behandler tillige de vigtigste mellemmandsformer. Aftaleloven og den dertil hørende retspraksis er i centrum, men også forh

DKK 837.25

Kapitalselskaber - Aktie- og anpartsselskabsret - Se også ISBN 978-87-619-3525-0. Kapitalselskaber giver en samlet fremstilling af kapitalselskabsretten, dvs. aktie- og anpartsselskabsretten. Bogen omfatter en grundig redegørelse for og analyse af de dans

DKK 1270.75

Kapitalselskaber - Aktie- og anpartsselskabsret - Se også ISBN 978-87-619-3525-0. Kapitalselskaber giver en samlet fremstilling af kapitalselskabsretten, dvs. aktie- og anpartsselskabsretten. Bogen omfatter en grundig redegørelse for og analyse af de dans

DKK 1270.75

Voldgiftsret - Se også ISBN 978-87-619-1962-5. Voldgiftsret er en samlet fremstilling af dansk voldgiftsret efter voldgiftsloven af 2005. Bogen behandler blandt andet spørgsmål om: hvilke sager der kan behandles ved voldgift voldgiftsaftalens vedtagelse,

DKK 739.50

Voldgiftsret - Se også ISBN 978-87-619-1962-5. Voldgiftsret er en samlet fremstilling af dansk voldgiftsret efter voldgiftsloven af 2005. Bogen behandler blandt andet spørgsmål om: hvilke sager der kan behandles ved voldgift voldgiftsaftalens vedtagelse,

DKK 739.50

Extraterritorial Human Rights Obligations - Human Rights Due Diligence and Home States Duty to Protect against TNCs. The book addresses the issue of corporate respect for human rights by examining if and how states are obligated to ensure that corporation

DKK 450.50

Extraterritorial Human Rights Obligations - Human Rights Due Diligence and Home States Duty to Protect against TNCs. The book addresses the issue of corporate respect for human rights by examining if and how states are obligated to ensure that corporation

DKK 450.50

Lærebog i personskadeerstatning. Nærværende fremstilling er en gennemgang af reglerne om personskadeerstatning efter arbejdsskadesikringsloven og erstatningsansvarsloven. Bogens fokus er reglerne for opgørelse og udmåling af erstatning efter de to love, h

DKK 399.50

Lærebog i personskadeerstatning. Nærværende fremstilling er en gennemgang af reglerne om personskadeerstatning efter arbejdsskadesikringsloven og erstatningsansvarsloven. Bogens fokus er reglerne for opgørelse og udmåling af erstatning efter de to love, h

DKK 399.50

Dansk selskabsret 1 - Indledning til selskabsretten.

DKK 777.75

Dansk selskabsret 1 - Indledning til selskabsretten.

DKK 777.75

Lønmodtagernes Garantifond. "Lov om Lønmodtagernes Garantifond med kommentarer” er en klassisk lovkommentar, som også kan bruges som en håndbog, når retsstillingen på området skal fastlægges.Bogen bygger først og fremmest på den omfattende praksis,

DKK 705.50

Lønmodtagernes Garantifond. "Lov om Lønmodtagernes Garantifond med kommentarer” er en klassisk lovkommentar, som også kan bruges som en håndbog, når retsstillingen på området skal fastlægges.Bogen bygger først og fremmest på den omfattende praksis,

DKK 705.50

Lov om behandling af personoplysninger. Tredje udgave af Lov om behandling af personoplysninger med kommentarer er ajourført med seneste praksis. Det gælder bl.a. Datatilsynets praksis og en række udtalelser fra Folketingets Ombudsmand samt afgørelser, de

DKK 1253.75

Lov om behandling af personoplysninger. Tredje udgave af Lov om behandling af personoplysninger med kommentarer er ajourført med seneste praksis. Det gælder bl.a. Datatilsynets praksis og en række udtalelser fra Folketingets Ombudsmand samt afgørelser, de

DKK 1253.75